Een leervraag?

Auxilia krijgt leervragen via scholen, voorzieningen, clb’s of andere organisaties, maar ook via gezinnen of begeleiders. We bieden hulp bij het leren aan zowel kinderen als jongeren of volwassenen, die geen leerhulp via andere kanalen kunnen krijgen of betalen.

Wil je leerhulp vragen? Contacteer het team van jouw regio

Contact

Hoe werkt het?

We overwegen zorgvuldig elke leervraag. Via een verkennend gesprek bekijken we of Auxilia kan helpen.
Als wij kunnen helpen, dan gaan we snel aan de slag en zoeken we naar een match met een vrijwilliger.
We betrekken ook de omgeving van de leerling: ouders of gezin, voorziening, school…
We maken afspraken over het doel van de begeleiding, het aantal keer per week, de plaats, het leermateriaal….
De leerbegeleiding start: de begeleider komt aan huis, naar de voorziening, de school of een andere geschikte plaats.
De begeleiding zelf is gratis, je betaalt enkel een eenmalige dossierkost van 15 euro en de verplaatsingskost van de vrijwilliger.

Wie zijn onze begeleiders?

Onze begeleiders zijn vrijwilligers van alle leeftijden, alle achtergronden, alle diploma’s. Wat hen bindt: de motivatie om hun leerlingen te helpen groeien.

Ontdek de verhalen