Missie & Visie

Missie

Auxilia is een vrijwilligersorganisatie die kansarme kinderen, jongeren en volwassenen die nergens anders terechtkunnen, meer leerkansen wil bieden. DeĀ  vrijwilligers ondersteunen in het verwerven van kennis en vaardigheden en stimuleren tot levenslang leren. Deze ondersteuning gebeurt via individuele begeleiding en indien mogelijk in samenwerking met de school.

Visie

Onderwijs en vorming zijn belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd is er veel ongelijkheid op verschillende vlakken in onze samenleving. Vanuit dat besef willen we ons inzetten voor een wereld waarin alle mensen de kans, de ondersteuning en de opleiding krijgen om te groeien en hun talenten maximaal te ontplooien. Daardoor verhogen hun kansen, vergroot hun gevoel van eigenwaarde en kunnen ze met hun volle potentieel aan de samenleving participeren.

Werkwijze

 

Via individuele begeleiding willen we iedereen die een beroep op ons doet, helpen om zijn talenten en competenties ten volle te ontplooien. We doen dit door de leerling op een aangepaste en motiverende manier te ondersteunen.Wij zetten daarvoor gemotiveerde vrijwilligers in. Die vrijwillige begeleiders nemen de rol van coach op, zowel voor het aanleren van concrete leerinhouden als voor het aanleren van sociale- en leervaardigheden. Zo fungeren ze soms zelfs als rolmodel voor de leerling.

Onze vrijwilligers stimuleren, bevestigen, moedigen aan. Ze hebben oog voor de context van de leerling en volgen zo goed mogelijk zijn ritme. Zo voelt de leerling zich gerespecteerd door de begeleider en ontwikkelt zich een unieke band tussen beiden.

Onze vrijwilligers werken daarbij zoveel mogelijk samen met de scholen, de ouders en eventuele organisaties die op ons een beroep doen. Ze zijn in dit proces belangrijke actoren.

Bij dit proces ondersteunen we als organisatie onze vrijwilligers zo adequaat mogelijk.

Zin om vrijwilliger te worden?

Ontdek of dit iets voor jou is.

Word vrijwilliger

Nieuwsgierig naar onze visie?

Ontdek wat ons drijft.

Ontdek onze visie